CONTACT
MENU

Privacyverklaring

Download in PDF

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoelang je persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (https://www.hettichuis.nl) bezoekt of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens

 • Het TIC Huis B.V.
 • Burgemeester Stekelenburgplein 199 unit 1.5
 • 5041 SC Tilburg
 • T: 013 590 7842
 • E: info@hettichuis.nl
 • KvK: 69115354

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking van persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden
We verwerken je persoonsgegevens, zodat we contact met je kunnen opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, voor aanbiedingen en voor nieuwsbrieven indien je daar toestemming voor hebt gegeven. We verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die we verwerken
Wij verwerken (maximaal) de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

Inzage en/of wijzigen gegevens
Benieuwd welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur een e-mail naar info@hettichuis.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de AVG of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens.

Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar info@hettichuis.nl.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terechtkomen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en backups.

Bewaring persoonsgegevens
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Disclaimer
Aan de inhoud van teksten op onze website dan wel verzonden berichten kunnen alleen rechten ten opzichte van Het TIC Huis worden ontleend, mits zij door rechtsgeldig ondertekende stukken worden ondersteund. Het zonder toestemming van Het TIC Huis openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Het TIC Huis staat niet in voor het juist of volledig overbrengen van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Een sterk verhaal

Heb je moeite met het vinden van de juiste woorden? Wij vertellen jouw boodschap in duidelijke taal.

Bel mij maar:

Of bel of mail zelf:

013 782 0240
info@hettichuis.nl